Menu Close

Tag: dhandhangulo

Dhandhanggulo 65 Tahun Cak Nun

  Ngaturaken sugeng ambal warsi Kunjuk handiko guru kawulo Mugi katampiyo mangke Kathah kawruh lan ngelmu Ingkang sampun kawulo tampi Miwah piwulang gesang Lan sedayanipun…