Menu Close

Tag: Dhandhang Gulo

Dhandhang Gulo 3 Tahun Suluk Surakartan

Telung warso yuswaniro kaki Pakumpulan suluk surokarto Tansah antuko berkahe Pamujiku jumurung Golong gilig podho nyawiji Rukun gawe sentoso Lelandhesanipun Nggegulang laku utomo Tandang tanduk…