Menu Close

Dhandhang Gulo 3 Tahun Suluk Surakartan

0Shares

Telung warso yuswaniro kaki

Pakumpulan suluk surokarto

Tansah antuko berkahe

Pamujiku jumurung

Golong gilig podho nyawiji

Rukun gawe sentoso

Lelandhesanipun

Nggegulang laku utomo

Tandang tanduk dadiyo tepo palupi

Piguno mring sesomo

 

Pakdhe Herman Broto

Tulisan terkait