Menu Close

Tag: kasih

Kasihanilah Ia

Ada rasa ndak enak, berat dan perkewuh dalam hati saya untuk memulai tulisan ini. Maka dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada…