Menu Close

Tag: Master of Ceremony

3 Kunci Menjadi Master Of Ceremony

Pada Tajuk : Dari Mbah Nun Kepada Semua Pelaku Maiyah (5/6/2019), beliau memberi dawuh, memohon kepada semua pejalan Maiyah menuliskan kata, kalimat atau tulisan “tahadduts…