Menu Close

Tag: mudik

MUDIK (Pada-MU DIKembalikan)

  Oleh: Muhammadona Setiawan “Orang pandai dan beradab takkan tenang diam di kampung halaman. Tinggalkan negerimu dan merantaulah. Sebab air yang diam menjadi keruh dan…