Menu Close

Dhandhanggulo 65 Tahun Cak Nun

 

Ngaturaken sugeng ambal warsi
Kunjuk handiko guru kawulo
Mugi katampiyo mangke
Kathah kawruh lan ngelmu
Ingkang sampun kawulo tampi
Miwah piwulang gesang
Lan sedayanipun
Tan kendhat anggenyo dono
Paring ngelmu lahir miwah ngelmu batin
Mugiyo panjang yuswo

Swidak limo tahun hanekani
Parandene katon tumaruno
Wus tan samar ing uripe
Kebak sakathah ngelmu
Agal lembat sampun kaesti
Lantip ing sasmito
Lahir batinipun
Piniji dening Pangeran
Mulang wuruk linambaran tresno asih
Ainun Nadjib sanyoto

 

Pakdhe Herman Broto

Tulisan terkait